Aineistopankin käyttöehdot

Tämän sopimuksen tarkoituksena on HK Ruokatalo Oy:n (jäljempänä HK) internetsivujen aineistopankin käyttöoikeuden luovuttaminen käyttäjälle (jäljempänä Käyttäjä). Nämä ehdot koskevat aineistopankkiin rekisteröitymistä ja sen käyttöä.

HKScan aineistopankki tarjoaa Käyttäjälle mahdollisuuden käyttää aineistopankissa nähtävillä olevia HK:n tuotekuvia ja tavaramerkkejä (jäljempänä kuvamateriaali) HK:n tuotteiden markkinoinnissa, mainonnassa ja ilmoituksissa.

Aineistopankin käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksen ja salasanan säilyttämisestä. Salasana on henkilökohtainen ja / tai oikeushenkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa toiselle henkilölle ja / tai oikeushenkilölle. Käyttäjä on vastuussa käyttämänsä aineistopankin kuvamateriaalin käytöstä. Aineistopankkia saa käyttää vain lain, muiden säännösten ja hyvän tavan mukaisesti.

Aineistopankki sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua kuvamateriaalia. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai HK:n nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muutoin kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia paitsi lainsäädännön erityistapauksissa salliessa. Tällöin tekijän tai oikeudenhaltijan nimi on mainittava.

Edellä sanotusta huolimatta Käyttäjällä on oikeus ilman HK:n etukäteistä kirjallista suostumusta kopioida, tallentaa ja käyttää HK:n aineistopankin kuvamateriaalia. Kolmannen osapuolen käyttäessa HK:n tuotteita markkinoinnissa, mainonnassa ja ilmoituksissa tai muuhun julkaisuun, on sillä aina ilmoitus- ja hyväksyttämisvelvollisuus HK:lle. Lisäksi käyttäjä vastaa kopioimansa, tallentamansa tai käyttämänsä kuvamateriaalin osalta siitä, että kuvamateriaalin julkaiseminen ei loukkaa ketään kolmatta tai kenenkään kolmannen omistus-, tekijän- tai muitakaan oikeuksia eikä ole lain tai hyvän tavan vastainen.

Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata HK:n rekisteröimiä tavaramerkkejä, liikemerkkiä eikä muita HK:n branditunnuksia.

HK:lla on milloin tahansa oikeus muuttaa aineistopankkia, sen sisältöä, saatavilla oloa ja käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia.

Käyttäjä on velvollinen ennen aineistopankkiin rekisteröitymistä antamaan HK:lle tarpeelliset tiedot oikeassa muodossa. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojensa muuttumisesta HK:lle viivytyksettä. HK:lla on oikeus käyttää Käyttäjän antamia tietoja omissa rekistereissään.

Tämä sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyttyä nämä ehdot. HK:lla on oikeus purkaa tämä sopimus päättymään välittömästi, mikäli jompikumpi sopijapuoli olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja. HK:lla on oikeus muuttaa aineistopankin ehtoja.

Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaan yleisessä alioikeudessa.


Käytämme evästeitä (cookies) parantaaksemme sivujemme toimivuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Jatkamalla sivuston selaamista, sallit evästeiden käytön vieraillessasi HKScanin verkkosivustolla. Lue lisää: Tietosuojaseloste (EN)